3.1.02 - Hummeltoftevej nord

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Hummeltoftevej nord

 • Plannummer

  3.1.02

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  145% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. antal etager

  6

 • Max. bygningshøjde (m)

  25

 • Anvendelse

  Bymidte, stationsnært kerneområde

 • Områdets anvendelse

  Boligformål og klinikker, dog skal stueetagen mod torvet anvendes til detailhandel og anden publikumsorienteret service.

 • Særlige bestemmelser

  Der må højest indrettes 1.700 m² til butiksformål.

  Læs også generelle rammer, retningslinjer og definitioner

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Kontor- og serviceerhverv, Bymidte, Butikker, Publikumsorienterede serviceerhverv

 • Status

  Vedtaget