3.1.80 - I.H. Mundts Vej, syd

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  I.H. Mundts Vej, syd

 • Plannummer

  3.1.80

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelses- og landskabskarakteren skal sikres.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse

 • Status

  Vedtaget