3.2.31 - Spurvehuset Hummeltoftevej 165

static-map
 • Plannavn

  Spurvehuset Hummeltoftevej 165

 • Plannummer

  3.2.31

 • Generel anvendelse

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  25% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  2

 • Anvendelse

  Offentlig service og fritidsformål

 • Bebyggelsens omfang

  Der må ikke opføres nogen form for bebyggelse inden for det grønne område.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Øvrige ferie- og fritidsformål, Område til offentlige formål

 • Status

  Vedtaget