3.2.40 - Idrætsanlægget ved Kaplevej

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Idrætsanlægget ved Kaplevej

 • Plannummer

  3.2.40

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  10% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde (m)

  12.5

 • Anvendelse

  Idrætsanlæg.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Sports- og idrætsanlæg

 • Status

  Vedtaget