3.2.69 - Skovtofte

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Skovtofte

 • Plannummer

  3.2.69

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  22% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  3

 • Anvendelse

  Tæt-lav og etageboliger

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen må ikke overstige 2 etager mod Hummeltoftevej og 1 etage mod de tilgrænsende boligområder på Skovtoftebakken og Biskop Monrads Vej (inden for en afstand på 10 m til naboskel). Den visuelle kontakt fra Hummeltoftevej til de syd for liggende beskyttede landskabstræk skal sikres.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Tæt-lav boligbebyggelse, Etageboligbebyggelse

 • Status

  Vedtaget