3.3.64 - Gartnerhaven

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Gartnerhaven

 • Plannummer

  3.3.64

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Anvendelse

  Bebyggelsesprocenten kan overskrides ved indretning af tagetagen.

 • Trafik

  Der skal sikres mulighed for en sammenhængende støjafskærmning langs Omfartsvejen.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Tæt-lav boligbebyggelse

 • Status

  Vedtaget