3.3.91 - Skovbrynet 2-24

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Skovbrynet 2-24

 • Plannummer

  3.3.91

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  110% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  7

 • Max. bygningshøjde (m)

  25

 • Anvendelse

  Boligformål, etageboliger primært ungdomsboliger med tilhørende fællesfaciliteter som f.eks. fælleslokaler, vaskeri, fælles øve/undervisningslokaler, café, kantine og lignende.

 • Områdets anvendelse

  Stationsnært kerneområde

 • Bebyggelsens omfang

  Bygningen må udformes fra 0 - maks. 6 boligetager med stigning og fald. Taget på bebyggelsen kan udnyttes til ophold. Dette muliggør indretning af fælles friarealer samt etablering af en sti /løbebane på taget.

 • Opholdsarealer

  Der skal anvises beliggenhed og størst muligt omfang af fælles opholdsarealer.

 • Miljø

  Området skal hegnes med levende hegn i skel mod naboområder og veje.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Etageboligbebyggelse, Publikumsorienterede serviceerhverv

 • Status

  Vedtaget