3.4.40 - Grønning

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Grønning

 • Plannummer

  3.4.40

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  10% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde (m)

  5

 • Anvendelse

  Fritidsformål.

 • Bebyggelsens omfang

  Kolonihaveforeningen Virumgård er varig i henhold til lov om kolonihaver. Bebyggelse i kolonihaver må højst være 1 etage og bygningshøjden må højst være 5 m.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Koloni- og nyttehaver, Øvrige ferie- og fritidsformål

 • Status

  Vedtaget