7.1.40 - Taarbæk Havn

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Taarbæk Havn

 • Plannummer

  7.1.40

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  10% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  2

 • Anvendelse

  Fritidsformål, havn

 • Bebyggelsens omfang

  I de kystnære dele af byområdet (omfattende byzonearealer og arealer, der som en del af byområdet kan overføres til byzone), der ligger ud til kysterne eller indgår i et samspil med kystlandskabet, skal der i den kommunale planlægning ske en vurdering af de fremtidige bebyggelsesforhold, herunder bygningshøjder, med henblik på, at:
  - ny bebyggelse indpasses i den kystlandskabelige helhed,
  - der tages hensyn til bevaringsværdige helheder i bystrukturen og til naturinteresser på de omgivende arealer,
  - der tages hensyn til nødvendige infrastrukturanlæg, herunder havne, og at
  - offentligheden sikres adgang til kysten.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Lystbådehavn

 • Status

  Vedtaget