7.1.64 - Taarbæk Strandvej, syd for Bombegrunden

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Taarbæk Strandvej, syd for Bombegrunden

 • Plannummer

  7.1.64

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  2

 • Anvendelse

  Tæt-lav og åben-lav.

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsesprocent.
  Åben-lav 30.
  Tæt-lav: 30.

  Områdets helhedspræg skal sikres.

  I de kystnære dele af byområdet (omfattende byzonearealer og arealer, der som en del af byområdet kan overføres til byzone), der ligger ud til kysterne eller indgår i et samspil med kystlandskabet, skal der i den kommunale planlægning ske en vurdering af de fremtidige bebyggelsesforhold, herunder bygningshøjder, med henblik på, at:
  - ny bebyggelse indpasses i den kystlandskabelige helhed,
  - der tages hensyn til bevaringsværdige helheder i bystrukturen og til naturinteresser på de omgivende arealer,
  - der tages hensyn til nødvendige infrastrukturanlæg, herunder havne, og at
  - offentligheden sikres adgang til kysten

  For åben-lav bebyggelse gælder:
  Der kun må opføres ét hus på hver ejendom. Åben-lav huse kan indrettes med 2 lejligheder uanset grundstørrelsen.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse

 • Status

  Vedtaget