2.1.02

static-map
 • Plannavn

  Christian X's Allé

 • Plannummer

  2.1.02

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Maksimale etageareal, der må opføres

  2000 m2 beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1

 • Anvendelse

  Lokalcenter.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til handel med dagligvarer. Bruttoetagearealet i området må ikke overstige 2.000 m². Butiksstørrelsen må ikke overstige 1.000 m². Øvrigt stationsnært område.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Butikker, Lokalcenter

 • Status

  Vedtaget