2.1.69 - Ulrikkenborg Allé, nord

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Ulrikkenborg Allé, nord

 • Plannummer

  2.1.69

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  55% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  3

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsens helhedspræg og bygningernes karakter skal sikres.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Etageboligbebyggelse

 • Status

  Vedtaget