2.2.01

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  for Netto på Engelsborgvej

 • Plannummer

  2.2.01

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Maksimale etageareal, der må opføres

  1200 m2 beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1

 • Anvendelse

  Lokalcenter.

 • Områdets anvendelse

  Området fastlægges til detailhandel. Der må kun etableres én dagligvarebutik inden for området, og det samlede etageareal må ikke overstige 1.200 m².

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Butikker, Lokalcenter

 • Status

  Vedtaget