2.2.74 - Vinkelvej

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Vinkelvej

 • Plannummer

  2.2.74

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  70% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  8

 • Bebyggelsens omfang

  Mod Gammel Bagsværdvej kan opføres en ny boligbebyggelse i 2-2,5 etager. Bebyggelsen skal fremstå som en bymæssig bebyggelse, der kan modsvare den nuværende facaderække på Gl. Bagsværdvej og skabe en bymæssig sammenhæng i gadeforløbet. Der skal udarbejdes lokalplan ved ny bebyggelse.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Etageboligbebyggelse

 • Status

  Vedtaget