4.1.02 - Geels Plads

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Geels Plads

 • Plannummer

  4.1.02

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  90% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  3

 • Anvendelse

  Bymidte.

 • Områdets anvendelse

  Stationsnært kerneområde.

 • Bebyggelsens omfang

  Stueetagen reserveres til detailhandel og anden publikumsorienteret service. Øvrige etager reserveres til kontor og liberalt erhverv.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Kontor- og serviceerhverv, Bymidte, Butikker, Publikumsorienterede serviceerhverv

 • Status

  Vedtaget