4.1.44 - Haveforeningen Fuglsang

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Haveforeningen Fuglsang

 • Plannummer

  4.1.44

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  10% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde (m)

  5

 • Anvendelse

  Fritidsformål, kolonihaver.

 • Bebyggelsens omfang

  Haveforeningen Fuglsang er varig i henhold til lov om kolonihaver. Bebyggelse i kolonihaver må højst være 1 etage og bygningshøjden må højst være 5 m.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Koloni- og nyttehaver

 • Status

  Vedtaget