4.1.62 - Wienerbyen

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Wienerbyen

 • Plannummer

  4.1.62

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsens helhedspræg og bygningernes karakter skal sikres på Wienerbyen og Wienervej. Bebyggelse på Hasselvej 58 - 74 må højst opføres i én etage.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse

 • Status

  Vedtaget