4.1.76 - Geels Plads

static-map
 • Plannavn

  Geels Plads

 • Plannummer

  4.1.76

 • Generel anvendelse

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  45% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Anvendelse

  Park, offentlig service, fritidsformål, trafikanlæg og bolig.

 • Bebyggelsens omfang

  Det er intentionen, at den sydlige del af området anvendes til park og den nordlige del til offentlig service og/eller boliger, fortrinsvis til ældre.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Nærrekreaktivt område, Område til offentlige formål, Trafikanlæg

 • Status

  Vedtaget