4.1.84 - Kongevejen, nord

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Kongevejen, nord

 • Plannummer

  4.1.84

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  30% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1.5

 • Anvendelse

  Åben-lav.

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsens helhedspræg og bygningernes karakter skal sikres på Wienerbyen og Wienervej.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse

 • Status

  Vedtaget