4.2.72 - Virum Landsby

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Virum Landsby

 • Plannummer

  4.2.72

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  30% beregnet ud fra området som helhed

 • Anvendelse

  Åben-lav, fritidsformål, park.

 • Bebyggelsens omfang

  Områdets landsbykarakter skal sikres bevaret, og bygningerne må i størrelse, omfang og udformning underordne sig dette. Yderligere bebyggelse må kun opføres på matr. nr. 8 as og 20 ae. Bebyggelsens omfang og udformning fastlægges i en lokalplan.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Nærrekreativt område

 • Status

  Vedtaget