4.2.83 - Furesøvænget

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Furesøvænget

 • Plannummer

  4.2.83

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse til helårsbeboelse, énfamiliehuse.

 • Bebyggelsens omfang

  Der må kun opføres ét hus på hver ejendom.

  Antal etager: 1,5. For boligejendomme, der afgrænses af Furesøen kan der tillades op til 2 etager i forbindelse med en konkret vurdering i sagsbehandlingen, hvis det fremmer områdets skovklædtekarakter.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse

 • Status

  Vedtaget