• Kommuneplan 2017

Velkommen

Kommuneplan 2017 for Lyngby-Taarbæk Kommune fastsætter dels hovedstrukturen for hele kommunen, dels retningslinjer og rammer for indholdet i de fremtidige lokalplaner for de enkelte bydele og områder i kommunen.

Kommuneplanen beskriver desuden kommunens byudvikling samt, hvordan fremtidige planer skal forholde sig til anden relevant planlægning.
I kommuneplanen kan du også læse om kommunens bygningskultur og arkitektur.

Kommuneplan 2017 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. december 2017.

 

Kommunalbestyrelsen har den 2. april 2020 vedtaget Byudvikling i balance – Plan og Agenda 21-strategi 2019.

Byudvikling i balance er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 22. april 2020.

Du kan læse Byudvikling i balance på kommunens hjemmeside www.ltk.dk