Kgs. Lyngby

Kgs. Lyngby har gennem de sidste ca. 250 år gennemgået en forvandling fra en lille landsby til en moderne videns- og universitetsby med handel, kontorvirksomheder, boliger og en spændende historie. Byen er omgivet af grønne områder, og en stærk infrastruktur sikrer gode forbindelser til resten af hovedstadsområdet. Gennem den tidligere planlægning er det lykkedes at kombinere den moderne bys handel og erhverv med den oprindelige charmerende bys historiske træk.

De senere år har budt på stor byggeaktivitet i Kgs. Lyngby - og udviklingen ser ud til at fortsætte. Derfor har kommunalbestyrelsen besluttet sig for at sætte særligt fokus på udviklingen af den centrale del af Kgs. Lyngby.

Det er kommunalbestyrelsens ønske, at Kgs. Lyngby skal udvikles til en levende videns- og universitetsby med et attraktivt byliv og et varieret og spændende udbud af kultur- og handelsliv. Udviklingen skal ske med afsæt i de særlige kvaliteter og med fokus på byfortætning, tilgængelighed og byliv.

På bymidtekortet herunder i pdf kan du se og læse om de byudviklingsprojekter, som kan bidrage til at støtte udviklingen af Kgs. Lyngby.

bymidtekort.pdf (838.3 KB)

Byen kan beskrives således:

• Regionalt detailhandelscenter med en omsætning, der kan måle sig med København City.
• Ca. 250 butikker med et samlet areal til detailhandel på ca. 120.000 m².
• Regionalt trafikknudepunkt med en af landets mest trafikerede DSB-stationer og med omkring 1.000 busafgange pr. døgn.
• Offentlige og private parkeringspladser - i alt ca. 6.500.
• Attraktive boliger - i alt ca. 1.500.
• Markante grønne træk.
• Administrativt center for den kommunale administration og en række store, private firmaer.
• Koncentration af offentlig og privat service.
• Bymæssige kulturelle tilbud.
• Bymiljø

 


Kgs. Lyngby består af en række forskellige bymiljøer, der er karakteriseret ved en relativ tæt by med købstadspræg; de større enheder omkring Klampenborgvej; det oprindelige Lyngby med Lyngby Kirke og Bondebyen; kontor- og erhvervsbyggeriet langs banen samt erhvervsområdet ved Firskovvej.

1. Oprindeligt bestod byen af Lyngby Kirke, Lyngby Mølle og den oprindelige landsby "Bondebyen".

2. Lyngby Hovedgade er byens oprindelige handelsgade og kendetegnet ved købstadsmiljøet og de små fine huse i 2-3 etager, som ligger skulder mod skulder.

3. Det nye Kgs. Lyngby med de store modernistiske bygninger langs Klampenborgvej.

4. Den højere bebyggelse syd for banen, der primært består af kontorer og boliger.

5. Det centralt beliggende erhvervsområde ved Firskovvej, hvor der er mulighed for at fortætte og omdanne til anden anvendelse.