Fredede og bevaringsværdige bygninger

Lyngby-Taarbæk er rig på smukke, fredede og bevaringsværdige bygninger. Kommunens bygningsmasse er præget af mere end 250 års skiftende arkitekturidealer. Mange forskellige arkitektoniske stilarter er repræsenteret.

For at give politikere, planlæggere og borgere bedre mulighed for at vurdere hvilke bygningskulturelle værdier der skal bevares, er samtlige bygninger opført i perioden frem til 1979 registreret og tildelt en bevaringsværdi. En bygnings bevaringsværdi er en sammenfattende vurdering af en bygnings arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige værdi samt dens originalitet og tilstand. Bevaringsværdi 1 er den højeste, mens 9 er den laveste. Fredede og bevaringsværdige bygninger er registreret med deres bevaringsværdi på Kulturstyrelsens hjemmeside i databasen over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB).

Lyngby-Taarbæk har desuden et kommuneatlas fra 1999. Atlasset indeholder registreringer af bygninger opført før 1940. I atlasset indgår beskrivelser af udvalgte bymæssige eller landskabelige kvaliteter i kommunen.

Alle større rækkehusbebyggelser er særskilt registreret. Registreringerne omfatter en beskrivelse af de enkelte rækkehusområders dominerende træk; deres strukturer og sammenhænge, deres arkitektur, deres grønne præg og helhedsindtryk samt deres bevaringsværdi. Registreringerne kan downloades her.


"Den gamle skole" i Brede er opført i 1893 og fredet i 1991. Ejendommen anvendes i dag til beboelse.