Hvad er kvalitet?

Ved at se og føle på tingene opleves kvalitet. Øjet opfatter velproportionerede rum, smukt lys eller flotte farver. Når alle elementer i arkitekturen arbejder sammen i en helhed, opstår arkitektonisk kvalitet.

Kvaliteten kommer til udtryk i byggeteknik, lysforhold, indeklima, adgangsforhold og bygningens sammenhæng med omgivelserne. Høj kvalitet giver arkitekturen en identitet. Kvalitet i arkitekturen er et synligt og væsentligt signal til omverdenen om en virksomheds eller en bys identitet.

I Lyngby-Taarbæk spiller de grønne omgivelser og de mange værdifulde tidstypiske bebyggelser en afgørende rolle for kommunens identitet. De gennemgående landskabstræk med Dyrehaven, Mølleådalen og søerne samt de grønne villaveje er de kendetegn, som gør, at man opfatter Lyngby-Taarbæk som en grøn kommune. De tidstypiske bebyggelser giver også kommunen en identitet, idet de er med til at fortælle kommunens historie fra bondesamfund via industrisamfund med forstadens boligområder til servicesamfund.


Lyngby Mølle.