Den tilgængelige by

Det skal være nemt at komme til Kgs. Lyngby uanset transportform – og let at bevæge sig rundt i byen. Bæredygtige trafikløsninger som kollektiv trafik og cyklisme skal opprioriteres. Det er sundt for helbredet, samtidigt med at det mindsker CO2-udledningen og bidrager til et fredeligere bymiljø.

Letbanen bliver den nye sammenhængende livsnerve, der binder Kgs. Lyngby sammen med DTU og Lundtofte mod nord og Ishøj mod syd. Jernbanepladsen bliver krydsfeltet for kollektiv trafik, hvor S-tog, letbane og busser mødes. Pladsen skal indrettes, så det bliver let at skifte mellem transportformerne.

Den centrale del af Kgs. Lyngby skal fredeliggøres for gennemkørende biltrafik. Parkeringsanlæg ved indfaldsvejene skal gøre det nemt at parkere. Parkeringssøgeringen skal lede bilister til de større parkeringsanlæg.

Klampenborgvej lukkes for privat biltrafik mellem Lyngby Hovedgade og Kanalvej. Fremover er det kun letbane, busser, cykler og muligvis taxier, som må køre her. Det giver mulighed for at skabe et nyt byrum, som kan styrke butiks- og handelslivet.

For at fremme cyklismen skal der arbejdes med prioriterede cykelruter og cykelparkeringspladser ved destinationer og stationer. Der skal tages hensyn til psykisk og fysisk handicappede, så byrummene opleves tilgængelige og trygge.

De vigtigste adkomstpunkter skal bearbejdes, så de byder besøgende og turister velkommen, og leder naturligt videre.

 

1. Krydset Lyngby Hovedgade, Jærgersborgvej og Lyngby Omfartsvej 

2. Lyngby station

3. Krydset Buddingevej, Jernbanevej, Klampenborgvej og Jernbanepladsen

4. Kirkepladsen

5. Krydset Klampenborgvej, Nørgaardsvej og Kanalvej