Kystnærhedszone

Kommunen er omfattet af kystnærhedszone. I relevante rammer omfattet af kystnærhedszonen er sat rammer for udnyttelsen af området i forhold til, at det ligger kystnært. Der er ikke uudnyttede arealreservationer i kystnærhedszonen. Kommunen har ikke planer for de tilgrænsende vandområder.

Statisk kort