Den smukke og besøgte by

Byens særkende og karakter skal bevares. Kgs. Lyngby består af en række bymiljøer med forskellige karakterer. Det oprindelige Kgs. Lyngby omkring Kirken og bondebyen, det tættere købstadsprægede bymiljø ved Lyngby Hovedgade, de store bygningsvolumner langs Klampenborgvej og erhvervsområdet ved Firskovvej.

For at understøtte købstadskarakteren skal ny bebyggelse langs Lyngby Hovedgade indpasses og respektere hovedgadens særlige bebyggelsesstruktur og karakteristiske bygninger.

Den købstadsprægede del af Lyngby Hovedgade er kendetegnet ved små gadeorienterede huse i 2½- 3½ etage med butikker i stueetagen eller under jorden. Husene er typisk opført i pudset mur og tegltage.

Markant lavere bygninger kan erstattes eller forhøjes, så de svarer til den omkringliggende bebyggelse. Fredede bygninger skal bevares, mens bevaringsværdige bygninger bør vurderes ift. deres betydning for miljøet.

For at sikre bylivet og byens attraktion skal byrummenes kunstneriske udsmykning, inventar og belægning være af høj kvalitet. Skiltning skal ske på en hensigtsmæssig måde.

A Boliger

B Liberale erhverv, off. formål og boliger

C Detailhandel og anden publikumsorienteret erhverv

Principper for udfyldning af "huller" i husrækken.

Der viser hvordan markant lavere bygninger kan erstattes eller forhøjes, så det svarer til omkringliggende byggeri.