Befolkning og boliger

På denne side kan du læse om:

Kommunens folketal faldt jævnt i perioden 1965-89 fra ca. 65.000 til godt 49.000. Folketallet steg dog lidt i 1971 på grund af et stort boligbyggeri året før. Efter en periode med en negativ eller meget lille nettotilflytning, bl.a. som følge af den generelle finanskrise med effekt på boligmarkedet, var der i 1990 en lille stigning i folketallet, så der i 2009 var 51.533 indbyggere i kommunen. Med vedtagelsen af GRØNT LYS+ er der sendt et politisk signal om, at der skal skabes mere liv i byen bl.a. ved at opføre nye boliger. Det vil, ifølge kommunens befolkningsprognose, betyde, at folketallet kan forventes at stige med ca. 12 procent i perioden fra 2017 til 2028 til omkring 62.000 indbyggere. Dette er udregnet på baggrund af et skøn over boligerne i kommunens planlagte boligprogram og de strategigodkendte projekter. Der må påregnes en usikkerhed i forhold til det præcise opførelsesår, antal boliger og boligtype.

Boligudbygningen og øvrige tendenser forventes at medføre nedenstående ændringer i befolkningssammensætningen i kommunen.

 

 

Befolkningen i hele kommunen opdelt i 5 års aldersgrupper (personer)

Faktisk folketal 1. januar 2017 - i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år

Alder
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
0-4 2.854 2.855 2.815 2.907 3.029 3.081 3.162 3.273 3.388 3.504 3.616 3.714
5-9 3.634 3.596 3.592 3.525 3.413 3.397 3.377 3.327 3.37 3.468 3.522 3.61
10-14 3.407 3.524 3.591 3.722 3.807 3.83 3.768 3.751 3.639 3.504 3.484 3.464
15-19 3.363 3.45 3.546 3.665 3.617 3.6 3.685 3.731 3.826 3.886 3.904 3.834
20-24 3.836 4.089 4.341 4.685 4.753 4.615 4.487 4.385 4.296 4.21 4.162 4.229
25-29 3.112 3.281 3.501 3.844 4.031 4.301 4.463 4.547 4.521 4.556 4.422 4.289
30-34 2.643 2.71 2.827 3.025 3.143 3.252 3.382 3.52 3.725 3.869 4.132 4.304
35-39 3.217 3.221 3.259 3.253 3.24 3.203 3.241 3.334 3.473 3.564 3.681 3.825
40-44 3.898 3.802 3.715 3.644 3.664 3.659 3.631 3.643 3.568 3.523 3.476 3.514
45-49 3.802 3.859 3.891 4.047 4.05 4.016 3.894 3.788 3.675 3.672 3.655 3.616
50-54 4.076 4.087 4.066 3.945 3.865 3.74 3.784 3.799 3.914 3.898 3.856 3.732
55-59 3.503 3.54 3.576 3.69 3.776 3.898 3.9 3.87 3.735 3.648 3.528 3.566
60-64 3.134 3.187 3.209 3.234 3.297 3.346 3.377 3.407 3.502 3.576 3.691 3.692
65-69 2.973 2.878 2.911 2.946 2.962 2.986 3.035 3.052 3.064 3.119 3.167 3.2
70-74 2.749 2.906 2.953 2.943 2.875 2.764 2.683 2.715 2.742 2.754 2.781 2.832
75-79 1.767 1.839 1.938 2.071 2.245 2.467 2.611 2.653 2.643 2.584 2.49 2.424
80-84 1.326 1.347 1.381 1.416 1.449 1.47 1.534 1.617 1.726 1.877 2.069 2.196
85-89 1.087 1.013 951 931 930 934 952 974 995 1.022 1.039 1.09
90-94 634 651 657 633 609 575 540 510 504 509 517 530
95-99 225 227 233 246 255 248 258 264 248 243 234 224
                         
I alt 55.24 56.061 56.955 58.373 59.011 59.381 59.766 60.16 60.556 60.985 61.427 61.885

Udviklingen i folketallet i de enkelte bydele er forskellig. I Lyngby forventes folketallet at stige med ca. 13 procent (Kgs. Lyngby indgår i tallet for Lyngby) , i Ulrikkenborg med ca. 15 procent , i Hjortekær med ca. 15 procent , i Virum med ca. 7 procent , i Sorgenfri med ca. 24 procent , i Lundtofte med ca. 6 procent og i Taarbæk uændret befolkningstal . Udviklingen i bydelene afspejler den planlagte byfortætning samt den almindelige til- og fraflytning fra kommunen.

Der er godt 26.000 boliger i Lyngby-Taarbæk Kommune opgjort pr. 1.1.2017 . Heraf er ca. 11.000 parcel- og rækkehuse, knap 14.000 etageboliger og ca. 1.400 kollegieboliger . 66 % af boligerne er opført før 1960.

Ud fra den kendte planlægning forventes boligantallet i de kommende 6 år at stige med ca. 1.500 boliger, heraf ca. 850 boliger for unge og ca. 120 boliger for ældre.