Arkitekturpolitik

Arkitektur berører os alle. Kommunalbestyrelsen beskæftiger sig med arkitektur på flere måder. Der gives tilladelser til nye byggerier. Byrum sættes i stand. Og der laves planer for kommunens fremtidige udvikling.

Formålet med arkitekturpolitikken er at styrke de arkitektoniske kvaliteter i kommunen. De grønne omgivelser er også kommet i fokus med stigende opmærksomhed på de rekreative muligheder og bæredygtig udvikling.

Det er kommunalbestyrelsens forhåbning, at fokus på arkitektur vil opfordre den enkelte borger til at højne kvaliteten, når der bygges nyt, eller når den eksisterende bebyggelse skal tilpasses tidens ændrede vilkår.

Hvad er arkitektur og kvalitet? Og hvad kan kommunen gøre? Arkitekturpolitikken fastlægger mål og handlinger.

Mål

  • Lyngby-Taarbæks identitet som en grøn kommune med tidstypiske bebyggelser af høj kvalitet skal fastholdes, videreudvikles og styrkes.
  • Bevaringsværdig bebyggelse skal sikres.
  • Bæredygtigt byggeri og grønne omgivelser skal vægtes højt.
  • De fysiske omgivelser skal være af høj kvalitet både funktionelt og æstetisk.
  • Viden og interesse for arkitekturen søges udbredt i kommunen.
  • De enkelte områders identitet skal fremhæves.
  • Helheder skal vægtes højere end de enkelte elementer.
  • Offentlig bydesign skal bidrage til at skabe stedets identitet.


Rækkehusbebyggelsen Egeparken, tegnet af arkitekt Kay Fisker, opført i perioden 1949-1956.