Bygningskultur

Regeringens arkitekturpolitik "ArkitekturNation Danmark" lægger op til, at hver kommune udarbejder sin egen arkitekturpolitik, som beskriver de særlige krav, visioner og mål, der kendetegner kommunen.

Lyngby-Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen.


Kommunen rummer store kulturhistoriske værdier af både ældre og nyere dato. Værdierne omfatter enestående bygninger og landskaber af både national og international betydning.

I arkitekturpolitikken indgår såvel mål som handlinger, der støtter op om kommunens kulturarv.Sophienholm.