Udpegede bevaringsværdige bygninger

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at en bygning er bevaringsværdig, når den har fået en bevaringsværdi på 1 - 3 i Kulturstyrelsens database over fredede og bevaringsværdige bygninger.

En bygning er også bevaringsværdig, hvis den er udpeget i en lokalplan eller byplanvedtægt. Kommunalbestyrelsen kan desuden udpege bygninger, der er opført efter 1979 som bevaringsværdige. Det forudsætter, at bygningen efter en registrering får en bevaringsværdi på 1 - 3.

Ved ansøgninger om tilbygning eller nedrivning af en bevaringsværdig bygning vil kommunen få kendskab til sagen. Kommunalbestyrelsen kan i disse tilfælde benytte retten til midlertidigt at forhindre byggeriet og udarbejde en lokalplan. Inden en bevaringsværdig bygning kan tillades nedrevet, skal kommunalbestyrelsen foretage en offentlig høring i henhold til lovgivningen.

Alle ejendomme med bevaringsværdi 1 - 3 skal udpeges som bevaringsværdige i kommende lokalplaner.

Se desuden "Generelle rammer - for alle områder".


Rækkehusene på Nonnebakken er tildelt bevaringsværdi 3. Bebyggelsen er opført af Lyngby Almennyttige Boligselskab i perioden 1943-1946.