Sorgenfri

Sorgenfri består primært af blandede boligtyper og beliggenheden tæt på grønne områder og Kgs. Lyngby gør den til en eftertragtet bydel. Sorgenfri stationsområde er desuden et af de vigtige dagligvarecentre i kommunen. Med sin placering ved S-togsstationen og motorvejen er den også ideel til en fremtidig udvikling med flere boliger og kontorer.

Byudviklingen i den østlige del af Sorgenfri stationsområde gik i gang i 2016 på baggrund af ideerne i en helhedsplan for området. Lokalplanerne mellem Omfartsvejen og S-banen blev vedtaget i 2016, samtidig blev helhedsplanen opdelt i 2 etaper, øst og vest for stationen. De gældende rammer for Sorgenfri Torv er uændret. En realisering af helhedsplanen vest for Sorgenfri station vil derfor først være mulig efter en fornyet planproces med ny borgerinddragelse for Sorgenfri Torv, Nord- og Sydtorvet.

Der kan opføres et nybyggeri i op til 6 etager på Hummeltoftevej 14. Den nye bebyggelse er til centerformål i form af detailhandel, andre publikumsorienterede funktioner samt boliger. Idéen er at skabe nyt liv i bymidten sammen med en kommende bebyggelse på pendlerparkeringspladsen, og at gøre området til et attraktivt sted at bo, arbejde og handle. På pendlerparkeringspladsen er det tanken at opretholde 75 p-pladser til pendlere samt at etablere en center- og kontorbebyggelse i 4-6 etager. Den endelige placering og udformning af bebyggelsen afklares i forbindelse med en kommende supplerende byggeretsgivende lokalplan for området. På strækningen ud for disse 2 ejendomme vil der ske en omlægning og fornyelse af Hummeltoftevej, der sikrer bedre passagemuligheder for fodgængere og giver vejstrækningen et mere venligt og grønt udseende.


Hummeltoftevej set mod vest - en mulig fremtid. Visualiseringen er lavet af Polyform Arkitekter og Hasløv og Kjærsgaard I/S.

Bebyggelse på Skovbrynet 2 - 24. Visualisering af Lars Gitz Architects.


På Skovbrynet 2-24 kan der bygges boliger, primært ungdomsboliger i op til 6 boligetager. Området vil indeholde mange fællesfaciliteter for de unge, og naboerne vil få mulighed for at bruge en løbesti, der anlægges på bebyggelsens grønne tag.

Helhedsplanen

Målet for helhedsplanen har været at ”genstarte” Sorgenfri Bymidte ved

· at sikre den fremtidige handel med dagligvarer gennem en fornyelse af det eksisterende udbud,

· at gennemføre en byfortætning i overensstemmelse med principperne for stationsnærhed,

· at skabe en ny identitet for Sorgenfri Bymidte med en fælles arkitektur af høj kvalitet og en fredeliggørelse af trafikken på en nyrenoveret, grøn Hummeltoftevej.

Helhedsplanlægningen er sket i samarbejde med områdets grundejere. Detailhandlen vil i fremtiden blive koncentreret omkring den nye bygade, især på sydtorvet og i den kommende bebyggelse på Hummeltoftevej 14.


Illustration af helhedsplanens principper. Lavet af Polyform Arkitekter.

 

 

 


Sorgenfri Torv nord.