Butiksstørrelser

Planloven fastlægger, hvor store butikkerne må være i de enkelte centertyper. Lovens maksimale butiksstørrelser til handel med dagligvarer fastholdes, da Kommunalbestyrelsen ønsker at understøtte dagligvarehandlen. Derimod skærpes lovens muligheder, så størrelsen på udvalgsvarebutikker reduceres for alle andre centre end Kgs. Lyngby.

Maksimale butiksstørrelser Dagligvarer    Udvalgsvarer
Kgs. Lyngby - bymidte 3.5 2
Kgs. Lyngby - butikker > 2000 m²   5
Virum og Sorgenfri - bymidte 3.5 500
Lyngbygårdsvej - bydelscenter 3.5 500
Lokalcentrene 1 500
Butikker uden for centrene - enkeltliggende  600 100

 

Sorgenfri Torv.