Rammer

Kommuneplanens rammer fastsætter indholdet af fremtidige lokalplaner inden for geografisk afgrænsede områder. Rammerne skal som minimum fastsætte den fremtidige anvendelse, men kan også indeholde oplysninger om en bebyggelses omfang mv. I rammerne for Kgs. Lyngby er der ofte tilknyttet en beskrivelse af kommunalbestyrelsens visioner og målsætninger for de enkelte områder.

Se desuden generelle rammer, retningslinjer og definitioner.

I menuen til venstre kan rammerne for de enkelte bydele ses.

I tilfælde hvor en ejendom hverken er omfattet af en byplanvedtægt eller lokalplan fungerer rammerne som administrationsgrundlag i byggesagsbehandlingen.

Skal kommuneplanens rammer ændres, skal der vedtages et kommuneplantillæg. Du kan læse mere om kommuneplantillæg via topmenuen eller ved at klikke her.

Se de generelle rammer her

loading image
Henter kort...
static-map