1.1.07 - Lyngby Storcenter

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Lyngby Storcenter

 • Plannummer

  1.1.07

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  195% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  14

 • Anvendelse

  Del af bymidte.

 • Områdets anvendelse

  Stationsnært kerneområde

 • Bebyggelsens omfang

  Der må kun etableres to udvalgsvarebutikker større end 2000 m². Disse butikker må højst være op til 5000 m² hver. Der må ikke ske en væsentlig forøgelse af det samlede etageareal i området, idet det primært skal ske ved sammenlægning af allerede eksisterende butikker/café-områder.

 • Opholdsarealer

  Der skal anvises beliggenhed og størst muligt omfang af fælles opholdsarealer.

 • Særlige bestemmelser

  Området støder op til grøn bykile. Se retningslinjerfor biologiske interesser

  Læs også generelle rammer, retningslinjer og definitioner

 • Specifik anvendelse

  Bymidte, Butikker

 • Status

  Vedtaget