1.1.09 - Lyngby Hovedgade, syd

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Lyngby Hovedgade, syd

 • Plannummer

  1.1.09

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  140% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  4.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  16

 • Anvendelse

  Del af bymidte

 • Områdets anvendelse

  Stationsnært kerneområde

 • Bebyggelsens omfang

  Randbebyggelsen mod Lyngby Hovedgade og Jernbanepladsen skal opføres i 2,5 - 3,5 etage. Bebyggelse på hjørnet af Lyngby Hovedgade og Jernbanepladsen kan dog opføres i 4 etager. Mod Lyngby Hovedgade skal bebyggelsens udformning, materialevalg og farvesætning understøtte købstadspræget i området.

  I bebyggelse mod Lyngby Hovedgade reserveres stuen til detailhandel og anden publikumsorienteret service. Eventuelle kælderarealer kan inddrages på lige fod med stuen. På 1. salen, der normalt anvendes til bolig, kan der tillades liberalt erhverv og offentlige formål. Resterende etager skal anvendes til bolig.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Kontor- og serviceerhverv, Bymidte, Butikker, Publikumsorienterede serviceerhverv, Område til offentlige formål

 • Status

  Vedtaget