1.1.10 - Jernbanevej

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Jernbanevej

 • Plannummer

  1.1.10

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  110% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  3.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  16

 • Anvendelse

  Del af bymidte

 • Områdets anvendelse

  Stationsnært kerneområde

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen skal opføres med 2,5 - 3,5 etage. Bebyggelsens udformning, materialevalg og farvesætning skal understøtte købstadspræget i området.

  I bebyggelse mod Jernbanevej reserveres stuen til detailhandel og anden publikumsorienteret service og liberale erhverv. Resterende etager skal anvendes til bolig.

 • Opholdsarealer

  Der skal anvises beliggenhed og størst muligt omfang af fælles opholdsarealer.

 • Særlige bestemmelser

  Området indeholder del af udpeget grøn bykile. se retningslinjerfor biologiske interesser

  Læs også generelle rammer, retningslinjer og definitioner

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Kontor- og serviceerhverv, Bymidte, Butikker, Publikumsorienterede serviceerhverv

 • Status

  Vedtaget