1.1.21 - Assistens Kirkegård

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Assistens Kirkegård

 • Plannummer

  1.1.21

 • Generel anvendelse

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  10% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde (m)

  5

 • Anvendelse

  Del af bymidte. Kirkegård, offentlig service, tekniske anlæg, rekreative formål, park.

 • Opholdsarealer

  Forbindelsen fra Ermelundskilen til Lyngby Sø skal sikres.
  Efter kirkegårdens nedlæggelse skal området sikres anvendt til kulturhistorisk park.

 • Særlige bestemmelser

  Området indeholder del af udpeget grøn bykile. se retningslinjerfor biologiske interesser

  Læs også generelle rammer, retningslinjer og definitioner

 • Specifik anvendelse

  Bymidte, Nærrekreativt område, Område til offentlige formål, Offentlig administration, Religiøse institutioner og gravpladser, Tekniske anlæg

 • Status

  Vedtaget