1.1.27 - Kanalvejsområdet syd

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Kanalvejsområdet syd

 • Plannummer

  1.1.27

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Maksimale etageareal, der må opføres

  750 m2 beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Anvendelse

  Del af bymidte.

  Rekreativt område.

  Detailhandel, anden publikumsorienteret service.

 • Områdets anvendelse

  Rekreativt område, vejareal og tekniske anlæg med tilknytning til områdets anvendelse (herunder pumpestation). Der kan opføres og indrettes enkelte mindre butikker/kiosker/anden publikumsorienteret service. Al byggeri skal placeres i den nordlige del af rammen, dog syd for Kanalvej. Maksimale størrelser for butikker/kiosker/anden publikumsorienteret service: 250 m².

  Stationsnært kerneområde.

 • Bebyggelsens omfang

  Maksimalt antal etagemeter pr. bygning: 250 m2.
  Maksimal højde for bygninger: 8,5 m.
  Der kan samlet bygges maksimalt 750 etagemeter.

 • Trafik

  Der må ikke etableres parkeringspladser.

 • Særlige bestemmelser

  Området indeholder del af udpeget grøn bykile. se retningslinjerfor biologiske interesser

  Læs også generelle rammer, retningslinjer og definitioner

 • Specifik anvendelse

  Bymidte, Butikker, Publikumsorienterede serviceerhverv, Større rekreativt område

 • Status

  Vedtaget