1.1.31 - Lyngby Kirke

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Lyngby Kirke

 • Plannummer

  1.1.31

 • Generel anvendelse

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  55% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  2

 • Anvendelse

  Del af bymidte. Offentlig formål; offentlig service. Boliger. Anden publikumsorienteret service, håndværkspræget detailhandel, lokaler til foreningsliv og cafédrift. Desuden: for matr. 31cp, 22om, 22sc samt vejlitra "d", Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby: Tekniske anlæg, rekreative formål, park.

 • Bebyggelsens omfang

  For Lyngby Kirke må bygningshøjden overstige 8,5 m. Områdets helhedspræg og bygningernes karakter skal bevares. Forbindelsen fra Ermelundskilen til Lyngby Sø skal sikres.

 • Særlige bestemmelser

  Området støder op til grøn bykile. se retningslinjerfor biologiske interesser

  Læs også generelle rammer, retningslinjer og definitioner

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Bymidte, Butikker, Publikumsorienterede serviceerhverv, Nærrekreativt område, Område til offentlige formål, Offentlig administration

 • Status

  Vedtaget