1.1.40 - Mølledammen

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Mølledammen

 • Plannummer

  1.1.40

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  10% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde (m)

  5

 • Anvendelse

  Del af bymidte. Offentligt formål, fritidsformål, park og søareal.

 • Områdets anvendelse

  Landskabskarakteren skal sikres. Byggeri, anlæg og beplantning må kun gennemføres, hvis det ikke forringer oplevelsen af samspillet mellem Lyngby kirke og dens omgivelser. Der tænkes her også på den visuelle kontakt til kirken.

  Lyngby Nordre Mølle må kun anvendes til formål, der understøtter områdets funktion som udflugtsområde.

  Pritzels fabriksbygning kan anvendes til kontorformål, dog skal stueetagen anvendes til formål der understøtter områdets funktion som udflugtsområde med mulighed for indpasning af kantine og mødefaciliteter for de ovenfor liggende kontorer.

 • Trafik

  Ved tilbygning eller ændret anvendelse stilles følgende krav til udlæg af parkeringspladser.

  Bilparkering.

  Kontor: 1 p-plads/50m2 etageareal.

  Cykelparkering.
  Kontor: 1cykel-p-plads/40m2 etageareal.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Bymidte, Større rekreativt område, Område til offentlige formål

 • Status

  Vedtaget