1.1.90 - Den gl. Gardinfabrik

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Den gl. Gardinfabrik

 • Plannummer

  1.1.90

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  150% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  4

 • Max. bygningshøjde (m)

  16

 • Anvendelse

  Del af bymidte. Industri/håndværk og kontor.

 • Områdets anvendelse

  Øvrigt stationsnært område.

 • Bebyggelsens omfang

  Der tillades indrettet en udvalgsvarebutik på op til 6.300 m² (4.700 m² detailhandelsareal + 1.600 m² lager).

  Bebyggelseskarakteren skal sikres. Byggeri, anlæg og beplantning må kun gennemføres, det ikke forringer oplevelsen af samspillet mellem Lyngby kirke og dens omgivelser. Der tænkes her også på den visuelle kontakt til kirken.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Erhvervsområde, Kontor- og serviceerhverv, Industri, Butikker

 • Status

  Vedtaget