1.1.91 - Lyngby Hovedgade 4

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Lyngby Hovedgade 4

 • Plannummer

  1.1.91

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Maksimale etageareal, der må opføres

  19000 m2 beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  4

 • Max. bygningshøjde (m)

  16

 • Anvendelse

  Del af bymidte. Kontor.

 • Områdets anvendelse

  Øvrigt stationsnært område.

 • Bebyggelsens omfang

  Det samlede etageareal må ikke overstige 19.000 m².

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Kontor- og serviceerhverv, Bymidte

 • Status

  Vedtaget