2.1.01 - Ulrikkenborg Plads

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Ulrikkenborg Plads

 • Plannummer

  2.1.01

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  135% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  4

 • Anvendelse

  Del af bymidte.

 • Områdets anvendelse

  Stationsnært kerneområde.

 • Bebyggelsens omfang

  I randbebyggelse mod pladsen reserveres stuen til detailhandel og anden publikumsorienteret service. På 1. salen, der normalt anvendes til bolig, kan der tillades liberalt erhverv og offentlige formål. Resterende etager anvendes til bolig.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, 4110, Bymidte, Butikker, Publikumsorienterede serviceerhverv

 • Status

  Vedtaget