8.1.40 - Frederikdal Slot

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Frederikdal Slot

 • Plannummer

  8.1.40

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. antal etager

  1

 • Anvendelse

  Bevarings- og friluftsområde, slot med tilhørende park, skov/landbrug og rideanlæg.

 • Bebyggelsens omfang

  Der må kun opføres mindre bygninger, der er nødvendige for områdets anvendelse; dog må der ske nødvendige mindre udvidelser af eksisterende bygninger.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område, Jordbrugsområde

 • Status

  Vedtaget