8.2.40 - Kaningården

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Kaningården

 • Plannummer

  8.2.40

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  1

 • Anvendelse

  Bevarings- og friluftsområde, skov, mose og park. Kaningårdens hovedbygning og gartnerboligen kan anvendes til bolig og/eller offentlige formål.

 • Bebyggelsens omfang

  Der må kun opføres nye mindre bygninger, der er nødvendige for områdets drift og vedligeholdelse. Bebyggelseskarakteren skal sikres.

 • Opholdsarealer

  Landskabskarakteren skal sikres.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område, Område til offentlige formål, Naturområde

 • Status

  Vedtaget