8.3.40 - Lyngby Åmose

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Lyngby Åmose

 • Plannummer

  8.3.40

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Max. antal etager

  1

 • Anvendelse

  Bevarings- og friluftsområde, mose.

 • Bebyggelsens omfang

  Der må ikke opføres bebyggelse i området.

 • Opholdsarealer

  Der fastlægges retningslinier for offentlighedens adgang til området for at sikre dyre- og plantelivet.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område, Naturområde

 • Status

  Vedtaget