8.5.40 - Lyngby-Fuglevad

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Lyngby-Fuglevad

 • Plannummer

  8.5.40

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Anvendelse

  Bevarings- og friluftsområde, våd- og skovområde samt vandværk. Eksisterende bebyggelse på Schallsvej 12A - 16 må indrettes til i alt maks. 4 boliger. Bolig i Shallsvej 16 skal være sommerhus. Som alternativ kan Shallsvej 16 anvendes til kreativt værksted eller lign. anvendelse som ikke medfører væsentlig trafik.

 • Bebyggelsens omfang

  Der må ikke opføres nye bygninger i området. Dog må der ske nødvendige mindre udvidelse af eksisterende bygninger.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område, Sommerhus- og ferieboligbebyggelse, Tekniske anlæg, Naturområde

 • Status

  Vedtaget