8.5.50 - Frieboeshvile

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Frieboeshvile

 • Plannummer

  8.5.50

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Max. antal etager

  1

 • Anvendelse

  Bevarings- og friluftsområde, park, planteskole, museum.

 • Bebyggelsens omfang

  Der må kun opføres nye mindre bygninger, der er nødvendige for områdets anvendelse; dog må der ske nødvendige mindre udvidelser af eksisterende bygninger.

  Udnyttelsen og udviklingen i området skal fastlægges ved en samlet plan.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Butikker med særligt pladskrævende varer, Større rekreativt område, Kulturelle institutioner

 • Status

  Vedtaget